ایا مصرف هروئین در همسریابی تاثیر داره

هر جایی نمیشه این مسایل رو مطرح کرد که هروئین و یا هر جایی طلبی میتونه در هرج و مرج های کلمه و نگاه ادما روی همسر یابی تاثیر بذاره

گاهی ما فکر میکنیم همین مثلا بعضی سریال های تلوزیون و هر جایی میتونن متاثر باشن روی بینش و نگاه ما ادما و گاهی فکر میکنیم این ادما هستن ک هاز همه اون عوالم میتونن متاثر باشن و کانون هایی از پاگرد های کلمه رو میشه در هر نگاه بررسی کرد که از این همه گفتمان های ما توی هر مطلبی عده ای میتونن برداشته ای خلاف و نابجایی بکنن و از هر جایی و مطلبی و هر نگاهی که ما خودمون به خودمون داریم به خوبی میتونیم نگاه هایی داشته باشیم و چه خوبه اون نگاه ها رو ما اوردیم به خودمون و نگاه های ما ازهمون اول از همون احساس و حسی و هر جایی و نگاه و مطلبی اوردیم به کلمات خودمون و نگاه هامون و الوده به اون تدبیر های نپخته و ناراحت کننده نبوده و چه خوبه که اون احساس ها رو میخواییم و باید بدونیم و از خودمون بخواییم اون همه احساس های زیبا رو ما در کلمه به خودمون جای بدیم و از خودمون بپرسیم ما چی میخواییم و به چه چیزهایی میخواییم برسیم و اون همه هدفی که داریم چیه .

فلوت زدن بعضی ها قشنگه بعضی حسی و احساسی ندارن فلوت میزنن بعضی ها خوب میتونن سوت و کور چیه و بعضی فکر میکنن اون احساس ها رو دارن و میدونن و میزارن کنار و بعضی فکر میکنن اون احساس ها بی دلیله و بعضی هدفی و نیازی ندارن از گفته هاشون و بعضی فکر میکنن از سوپرنوا تا سوپرانو و از حالت های نوینی میان سوت میزنن وای همه حرفاشو گفت این ایشون سریال سوپر نووا|آ دیده این چه سریالی بود هر چه نگاه میکردیم نه سوپری داشت نه نووآیی داشت

نه حالتی داشت نه هروئینی داشت هیچی نفهمیدیم اخر فهمیدیم زندگی همینه یه کلمه خلافی و جهتی بیاریم روی کار سریال رو میگرفتی میخریدی نه سوپری و نه سوپری نه چیز اعلایی نه هروئینی زندگی هم همینه

بعضی همسریابی ها بوی تلخی میده انگاری با هروئین هم هیچی من هنوز موندم بعضی ها چرا داخل کوکو آرد میریزن شاید فکر میکنن حالت هروئنیی داره

داره تعریف میکنه خانوادش داخل کوکو ارد میریزن وای خدا همشو یه جا اورد توی متن شما نباید اینو بگی مردم می بینن یاد میگیرن هروئین همون ارده نه خدا ارد که همون سیانیک میزنن یا سم میزنن یا چراغ چیزی میزنن و یا جا داره نباید بعضی مسایلو و موادو و بعضی چیزا رو اورد به بعضی نکته ها و بعضی موارد رو روی احساس ها اورد و به نظر خوب و ناکافی میاد و چه خوبه اون حالت و احساس ها رو داریم و چه خوبه اون زاویه ها رو نگاه ها رو اوردیم روی کار و به نظر چه خوبه اون همه احساس ها رو داریم برای خودمون جای میدیم و چه خوبه اون موارد رو که اوردیم و به نظر ناکافی میاد و چه خوبه اون همه احساس ها و اون احساس های ناکافی خودمون رو توی کلماتی جای دادیم که به نظر کافی نمیاد اون همه نگاه اگر قراره ما به همه اون قواعد و احساس های خودمون نگاه کنیم و چه خوبه به خودمون بیایم و چه خوبه اون ویژگی ها رو ما از بر بودیم و از بر شدیم و به خودمون نگاه کنیم و چه خوبه اون همه راز و هستی و زیبایی و روان شناسی و اندوه رو اوردیم توی کلمات جا دادیم به خودمون گفتیم چه خوبه که اینها رو اوردیم و چه خوبه اون احساس ها رو جای دادیم یکبار دیگه اوردیم اونها رو از داخل اون قواعد و به خودمون گفتیم همینه که ما میخواستیم همین حس بود همین احساس بود و چه خوبه این قواعد زیبایی و این رخ ها رو اوردیم در قالب کلماتی که ما رو ازهمه چی و همه احساس ها دور میکرد و چه خوبه اون مسایل

چه حسیه واقعا که توی رخ یک کلمه پنهان شده چه برداشتیه واقعا توی رخ یک نگاه چیده شده و چه خوبه اون نگاه ها رو از خودمون بدونیم و چه خوبه اون زاویه ها رو از خودمون و در اون نگاه بیاریم و چه خوبه اون همه مطلب و نگاه رو که اوردیم پیش خودمون و به نظر کافی و ناکافی میاد و چه خوبه ما از همه اون حالات و اندرون ها و قواعد به خودمون نگاه بکنیم .و به نظر میاد همه اون احساس ها رو داریم و به نظر ناکافی میاد اون همه احساس های بدی که داشتیم و چه خوبه اون همه زیبایی ها و تلخی هایی که از هر جایی ما به اون رخ کلمه و رخ اومدیم و نگاه کردیم و چه خوبه ما بیایم همه اینها رو مثل خودمون بدونیم و از همه اون زیستی ها به رخ مطلبی نگاه کنیم انگاری خودمون رو شناخته بودیم انگاری همه احوال خودمون رو دیده بودیم به نظر برای خودمون کافی به نظر میرسیدیم اما انگاری هیچ ارزشی برای خودمون و احساس هامون نداشتیم چی میشد اون نگاه مهربون و اون نگاه خوب و اون احساس هایی که داریم رو به خودمون خوب بدیم و چه خوبه اون مسایل رو همه به خودمون داشته باشیم و به نظر میرسه که از همه این حالات به نظر خودمون خوب عبور کردیم و به نظر میرسه دیگه خودمون رو دوست نداریم گاهی فکر میکنیم از همه جاها که داریم رد میشیم به نظر ناکافی میرسه و چه خوبه اون همه زیبایی رو برای شناخت همدیگه برداشتیم و اوردیم در جایی از کلمات جای دادیم و چه خوبه اون زیبایی شناسی و حسی که اوردیم توی رخ و رخسار کلمات جای دادیم به نظر میگه داره پر حرفی میاد این همه احساس اورده توی کلمات ولی اون حسی که میخواسته رو به خوبی به خودش نمیده اگر قراره از همه اون رخ هایی که داره به نظر ناکافی بیاد چه خوبه که اون همه زاویه و متن ها رو داره و داریم به خودمون رو نمایی میکنیم و چه خوبه که اون زیبایی ها و رخ ها و متن ها و حالات و ویژگی ها اوردیم توی کار و به نظر کافی و یا ممکنه چیزهایی برسه و چه خوبه اون همه ویژگی که اوردیم توی کار دیدنی باشه و از خودمون بپرسیم واقعا اینها چیه به همه میگه رخ زیبایی کار ولی انگاری هیچ زیبایی نداشته واقعا میشد اینها رو دید و به سطر اورد و به نظر میشد اینها رو لمس کرد و در قاعده های مثال نزدنی اورد و زیبایی هاشو دید و از همه اون حالات به مثل و وبه کررات دید و به اون ویژگی هایی که میخواستیم برسیم و اون نگاه هایی که اوردیم توی رخ کلمات چه خوب بود که همه اون احساس ها میتونست ما رو به چیزی که میخواستیم برسونه و اون ویژگی ها چیزایی بود و احساس هایی که ما واسه هم چرا وقت نذاشتیم و در در جاهایی و در کنار ادم هایی که ارزش بودن ها و خوبی هاو ارزش اون خوبی ها و رخ ها رو برامون نداشتن و چه خوبه و چه تلخ کامی هایی که اصلا نمیشد بهش نگاه کرد

توی یه دنیا دیدنی هایی که از خودمون به رخ تمثیل امیز اون کلمه نگاه میکنیم و رد میشیم و به نظر ناکافی میاد و چه زشت بود همه اونها رو برداشتیم و به نظر بی معنی می اومد و اگر قرار بود کمک هایی برسه اون کمک ها چه بی معنی بودند و اگر قرار بود اون زیبایی ها دیده بشه و چه خوبه که اون زیبایی از اول دور از هر چیزی و فهم باشن و چه خوبه که همه اینها رو اوردیم توی کلمه و چه خوبه اون همه زیبایی های مثال نزدنی و کج فهمانه و اون همه احساس های زاویه دار و چه تلخه ما اومدیم اونها رو ندید گرفتیم و به خودمون میگیم این همه همون حسیه که ما میخواستیم از خودمون وبه هیچ رخ و زیباییو زیبایی شناسی از کلمه ای که دنبالش بودیم نرسیدیم و به نظر میرسه شکست خوردیم و عمرهامون رو باختیم و واقعا داغون وار به زندگی هامون نگاه میکنیم راهی نداریم جز شکست و انگیزه هایی که معنا دار نیستن

...

سلام . من کیمانا هستم . یکی از نویسندگان هددبر . شما میتونید در هددبر اگهی همسریابی و تبلیغاتی بدید یا به عنوان نویسنده در هددبر نگارش کنید و از ویژگی های اون بهره مند بشید و یا میتونید با هر کدوم از نویسندگان هددبر اشنا و دوست و یا حتی ازدواج کنید.برای نویسندگی در هددبر جدای ویژگی ازدواج . دیده شدن نوشته ها جایزه هزار دلاری و یا فرصت نشر اگهی رایگان در هددبر. هم در نظر گرفته شده
لینک اگهی به هددبربرای مشاهده اینجا (.کلیک کنید)
لینک ثبت نام نویسندگانبرای مشاهده اینجا (.کلیک کنید)

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ثبت اگهی تبلیغاتی هددبر

سایت همسریابی ازدواج اسان و زندگی آسان با هددبر

مطالب سایت هددبر نوشته شده توسط کاربران شما میتوانید هر مطلبی دوست دارید برای هددبر بنویسید بدون تغییر مطلب منتشر خواهد شد


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

>>> سایت همسریابی هوددبر

سایت هدبر

قدرت گرفته از فضای هاستینگ و طراحی سایت حجرات

تحت نظارت مثباتپلیس بررسی و نظارت فضای وب

مسبات پلیس mesbatpolic.sbs

همسریابی هددبر
ثبت اگهی
ازدواج آسان با هددبر
......
error: کپی کردن ممنوعه