نشر اگهی همسریابی و دوست یابی در خصوص ازدواج با هوودبر

hoddabr.sbs

  • ازدواج اسان با هددبر
  • ازدواج با سایت همسریابی هددبر

تلفط هوددبر

هددبر با او o تلفظ میشه

hoddabr.sbs

هددر تشدید داره محل د

hoddabr

هود د دبر

هودبر تلفظ میشه هدبر ما مینویسیم

و یا مینویسیم هددبر همشون یه کلمه هست

هودبر

hodabr

منتها ممکنه اینو

head بخوونن به معنی سر نه این غلط هست

hoddbr

هو داره داخل کمه

hod abr

دوباره توضیح میدم

>>> سایت اگهی همسریابی هوددبر

سایت هدبر

قدرت گرفته از فضای هاستینگ و طراحی سایت حجرات

US Department of the Treasury

همسریابی هددبر
ثبت اگهی
ازدواج آسان با هددبر
......
error: کپی کردن ممنوعه