چطور همسریابی ها و انتخاب های زندگی هامون رو با ارزشتر کنیم

حتما با دلار و پول

نه منظور شما چیه حتما دلار و پول اوردی

نه منظور شما از اون همه احساسی که به هیچ کسی نداری جز خودتون دارید و برای ادم هایی که مثل خودتون هستن و وقت صرف کردید و از کجا میدونید که اون احساس ها میتونه شما رو به جایی هستید برسونه و به اون نقطعه ای که دنبالش میکشتید و اون رنجی و احساسی و حسی که دارید رو مثل اول بهتون پیوند بده

گاهی باید دید و گفت که بعضی از احساس ها ما رو میتونه به جایی حتی یک جای سرپوشیده بکشونه که اون احساس ها از هر جایی ما رو به اونجا کشوندن و اوردن و میتونه حقیقی نباشه و اون احساس چه خوبه که اون احساس ها هیچ جایی از زندگی هامون نداشتن و ندیدن و ممکنه فکاهی و سراسر از جهل و غیر واقعی باشه چه خوبه که بعضی از نکته ها رو ما جوری در نظر و در میون بیاریم که اون نکته ها همه ارزش بودن ها رو داره و بعضی نکته ها رو جوری در کنار راهای زندگی هامون بیاریم که انگار تلخ نیست و ارزش بودن ها و بررسی کردن ها رو داره و چه خوبه از همه اون عواقبتی که ما به اون میزان از احساس ها که نگاه میکنیم ارزش بررسی کردن های مکرر رو در زندگی هامون داشته باشه و چه خوبه که اون احساس ها همون ادم هایی نباشن که تلخ کامی ها رو به لب هامون اوردن و انگار فقط وقت ما رو گرفتن و اونطور که باید شایسته حتی نگاه صحیح به هیچ قصه و داستانی از زندگی نبودن و نمیدونستن چی میخوان و نمیدونستن برای چی بودن و اونها میتونستن پیرامون خودشون رو همون اندازه کوچک و در اندوه و بسته و بببینن

بعضی فکر میکنن زندگی همینه که ادم هایی اومدن و نقطه چین شدن در زندگی هامون و به نظر تلخ کام میان و فاقد نگاهی که بشه اسم اونها رو حتی اون نگاه سرد و دوستی گذاشت و چه بهتر که این ادم ها همین حالا هم از اون نکته ها و و از اون نکته به هر جایی رفتن و دیگه توی ایام خاطرات ما نیستن

دیدیم فیلم شما خیلی زیاده و به نظر میاد دارید فیلم میایید برای همه که اون متن رو که لازمه به همه بگید اگر قراره اون متن از اونجایی سر در بیاره که که همه اون چیزها لازمه بودن ها و لازمه بررسی هاست چه خوبه که اون زیستن ها رو ما ببینم و اون قواعد رو برای خودمون قیر اندود و کنار گذاشتیم و از خوبی هامون به هر کسی و هر حسی و جایی رسوندیم و این چیزی و جایی بود که ما همه به دنبالش بودیم و چه خوبه اون احساس ها رو جایی از خودمون جای بدیم که اون احساس ها بتونه ما رو به جایی و چیزی که در نهایت احساس خوبی از زیستن میتونه در ما جای بده ما رو نزدیک بکنه

اون همه احساس هایی که ما برای لوازمی داشتیم که در منزل خونه های کوچیکمون توی پرده های بی دریق دل هامون بوده که میگه داره میریزه از متن ترس هاش و میخواد بگه اون احساسی که هیچ کسی انگار به کسی نداشت و اون همه احساس هایی که پنهان میشدن در سایه اندوه

خیالات باتل میتونن ما رو از خودمون دور بکنن و خیالات باتل میتونن ما رو به جایی هستیم بکشونن و خیالات باتل میتونن از هر جایی و حسی که ما به هر کسی داریم به هر جایی که مد نظر ماست نزدیکمون کنن و اون جایی و حسی و احساسی که برامون خوبه ما رو به اون سرمنزل مقصود برسونن

از همون جاهایی که فکر میکنیم که اون احساس ها ما رو جای دادن پیش دوستی هایی که کنار ما اومدن و اون احساس هایی که به ما داشتن غیر واقعی بوده و ما رو نسبت به دوستی هامون بی تفاوت کرده و دوستی هامون رو معنا و مفهومی داده که انگار دوستان برای چیزهایی در کنار هم هستن که فاقد معنی و ارزش و اعتباره و چه تلخه اون زندگی هایی که اینطور ممکنه بی دریقانه و بی هدف و تلخ و سنگ و بی دریق و بی بها و بی ارزش و با تلخ کامی هایی به نظر برسن و چه خوبه اون ویژگی ها رو از خودمون بدونیم و چه خوبه اون تلخ کامی ها رو تا جایی از احساس های خودمون بی دریق و بی مثل به هم و برای هم در نظر بیاریم

بعضی میگن این احساس هایی که پنهون شده در متن ها و به نظر تلخ میرسه حالا از هیچ احساس و هیچ حسی روی گردان نیستند و چه خوبه همه اونها رو اوردیم در نکته ها و کلام هامون و چه بهتر که اون دیده ها رو در نظر گرفتیم و از خودمون و خواسته هامون و هر جایی اونها رو خوب رسوندیم به اون جا و احساسی که مد نظرمون بود و میخواستیم و به نظر میرسه این همون شکلی بوده از اون احساس واقعی زندگی که به دنبالش بودیم و اونو با ارزش میدیدیم

و اون نیمه پر از زندگی که بهش با چشمان سیاه خودمون نگاه میکنیم به نظر باز تلخ کامی هایی میاد که باز هنوز در حسرت بررسی ها و هم اورد ها و نگاه های اون هستیم و باز خوبی هایی رو داریم و میخواییم از خودمون بدونیم و بپرسیم و که اون خوبی ها چه چیزهایی هستند و برای چی هستند و چه خوبه ما در کنار ادم هایی هستیم که میتونن خوبی هامون رو به سمت اون زیبایی زندگی برای پیرامون و نگاه های ما مفید هست در نظر بیارن.

از اون چهر هایی که رنگ شده و فاقد معنی هست تا اون تلخ کامی هایی که فاقد اعتبار و نکته لازم برای دقت هست و تا اون تدبیر هایی که تلخ و فاقد معنی و بی اعتباربه نظر میرسن و چه خوبه همه اون نکته ها رو در نظر اوردیم و به خوبی در کنار هم به اون رشد ها و زیبایی ها با نگاه با معنی و با معنی نگاه کنیم که از اون معانی و نکته ها در جستجوی چه چیزهایی بودیم و از اون نکته ها به چه چیزهایی میخواستیم و از اون همه احساس ها در پیرامون خودمون به دنبال چه چیزهایی میگشتیم و برای چی بودیم و حالا از همه اون احوال های خودمون که خوب به خودمون اشاره و درباره زندگی خودمون میشیم از خودمون میپرسیم که این همه نکته هایی بوده که دری از ما به هیچ نکته ای از زندگی های دیگران که میخواستیم بازی نکرده چرا که این رو باید بهش توجه کرد که زندگی هر ادمی منوط به اون قدر احساس و زیبایی و اون ویژگی هایی هست که در خودش دیده

با همه احساس هاش به متن خیره شد اون جایی نداشت بره جز همون متنی که اورده بود برای نگاه خودش و خودمون و به نظر بی تردید فاقد نگاه معنا دار میرسید که به چی داره نگاه میکنه

اون به جلو و پیشاپیش تصویر نگاه میکرد نگاهی از یک نقاشی اما سراسر معنی نگاهی که تردیدی از خودش نداشت و سراسر فکاهی هنری بود که از افکار زیبایی میتونست نشعت بگیره و اونو معنی میداد که اون احساس رو بتونه به خوبی خودش در هر جایی از اون زیبایی شناسی یک زندگی زیبا بتونه به جایی برسونه که ارزش اون رویا رویی های زیبا رو میتونست داشته باشه وقتی ما میاییم این همه از خودمون میگیم که چرا ممکنه افکارمون پر از ترس های بی اعتباری باشه که چه خوب همه اون ترس ها رو داریم میاریم روی رنگ و روغن نقاشی و اون رنگ ها میتونن بی تردید ما رو به جایی از اون احساس های پریشونه و پریشانه برسونن که هیچ حسی و احساسی نتونه اون ویژگی های زیبا شناسی خوب رو در خودش و به ما برای زیبایی احساس های بیشتر مرتبط بکنه به نظر میرسید حالا اون زیبا ها رو با ترس هاش میدید اما اون فقط یک تصویر از صورتک نقاشی بود که با احساسی از تردید روی سطر اورده شده بود که بگه بله این هست زیبایی چکیده های من در متن.

نقطعه ها رو دیدیم در کم و کسر متن ها دیدیم و اون چیزی که میخواستیم رو هم به نقطعه و سطر های زندگی هامون منوط و مرتبط و با مفهوم کردیم چه خوبه اون زیستی ها رو جور در کنار هم جوری کنار هم بیاریم و نگاه بکنیم که پر مفهوم و زیبا و پر از زیستی های جالب و زیبایی شناسی به نظر برسن و اون میزان زیباها جوری پر از ملایمت و زیبایی باشه که همه خوبی ها در اون به خوبی ریز نقش و هویدا و بافت زیبای یک اجسامی که با مالیده شدن مدادی روی کاغذی هویدا بشن به زیبایی تصویر در بیان و این همون زندگی هست که مهم نیست چقدر سیاه و زغالی هستن مهم اینه چطور اون سیاهی ها میتونن تصویری از زیبایی یکزندگی رو به اون دید رویت شده و هستی دهنده متن برسون که ما چی میخواستیم از خوبی هامون به نظر میرسید بعضی دیدگاه های ما فاقد اعتبار هست هر جایی از متنی ممکنه هر متنی نسبت به خودش تردید هایی رو نسبت بده و فاقد ارزش و بار مفهومی کافی باشه باید دید اون مداد نوکی ها در چه جایی اومدند و اون مفهوم ها از چه جاهایی برداشت شدند و چه خوبه به همه اون نکته ها اشاراتی که میشه به خودمون احساس هایی واقعی و برداشت هایی داشته باشیم از اون همه حس هایی که داریم که چی میخواییم و چی میتونیم برای هم از اون همه هم اورد های جالب توجه نسبت به خودمون برسونیم که چه احساس هایی ما زمانی به زندگی هایی داشتیم که در پس سایه سایه مداد های زندگی روی جوهر های زندگی سیاه شدند و حالا اون احساس رو نداریم که بهش نگاه میکنیم ولی هنوز برامون پر ساز وپر مفهوم و دیدنی و با زندگی و مفهوم و ارزش و با تدبیر و با فهم و زیبایی بالا به نظر میرسن.

به نظر میرسید قواعدی رو ما نادیده گرفتیم و به نظر میرسید نکته هایی رو در جاهایی اززندگی هامون به روشنی ندیدیم و خوبی هایی که پایمان شدند و اون همه زیبایی شناسی و دید های تو ام با امید رو از خودمون روندیم و اومدیم به دیدگاهای دیگران رجوع و از خودمون پرسیدیم که ما چی میخواییم از خودمون و اون همه احساس های لگد شده رو از خودمون بپرسیم که اون نکته ها چی هستند و برای چی دنبال چیزهاییبودیم و چه خوبه اون همه قواعد رو امروزاز خودمون بپرسیم که اگر ما به همه اون ویژگی ها به خوبی رجوع و پر تلاتم و احساس نگاه میکردیم حالا میتونستیم و میدونستیم که چه هستند و چه مفهومی دارند و از خودمون دوباره و دوباره میپرسیدیم که ایا این زیستن ها ارزش بودن ها رو داشته یا خیر

چطور همسریابی ها و انتخاب های زندگی هامون رو با ارزشتر کنیم

این همون چیزیه که میخواییم بپرسیم

اون احساس های خودشو به خوبی داخل نگارش های خودش به عرصه وجود در اورده بود و از همه اون احساس ها میخواست تاری توی کلمات خودش به تصویر بکشه اون تصویر رویایی که بهش خیره شده بود و انگار میدونست که این همون اخر و عاقبت کاره و این همون چیزیه که میتونه و باید اون چیزها رو به جایی که هدف اصلی اون تعابیر هست برسونه جایی که همه خاطرات ها اونجا رها شده بودند و به نظر بی مفهوم میرسید و چه خوبه که همه اون تیکه های پازل حالا هم کاملا بی مفهوم بود و دیگه هیج جایی و هیچ حسی نمیتونست از اون قواعد رو به خودش مرتبط بکنه و چه خوبه که اون کلمات رو از خودمون بدونیم و برای خودمون بی تردید و از گفتار خودمون به خودمون ارجاع بدیم و از خودمون بپرسیم که به دنبال چی میگردیم از اون زیستی ها و اون قواعد کهنه و مرده و در نهایت به چی میخواییم برسیم از اون همه کنکاشی که سراسر و پشت سر هم در پرده پرده هر زندگی هایی گم شدن و در نهایت با یک نوک مدادی یا خودکاری روی سطر های کاغذی به ترسیم اشکالی در میان و شکل دهن و دماغ وبینی شکل میگیره و به نظر اون ادمیت به نظر میاد ادمیتی که با یک پاک کن به طور کامل ممکنه از خاطرات ادم ها پاک بشن و مهم اون مفهوم و فهم تصویر و درک کلمه و حس و احساس زندگی هست که ممکنه هیچ وقت از خاطرات ما پاک و حذف نشن و ادم هایی که احساس هایی رو ممکنه نادیده بگیرن و یا ممکنه بی معنی باشن و چه بهتر که ما اومدیم اونها رو از خاطرات خودمون با غلط گیر های تمامن رنگی پاک کردیم

نگاه صحیحی بود از یک چشم رنگی از اون حباب هایی که ممکنه از یک حالت نقاشی شده یا یک فوکوس نا صحیح باشن اما در تصویری ممکنه کاملا غلط انداز و رویایی و پر شکوه و زیبا به نظر برسن .

چه بی معنی به نظر میرسید اون نکته ها و چه بی مفهوم بود اون دیده ها چه احساس هایی که از همه اون حاشیه ها و حاشور های تصاویر بی مفهوم دیده میشد و چه احساس هایی که بی تردید زیر و له گرفته بود و چه خوبه که همه اون عوالم رو که نگاه میکنیم از خودمون بپرسیم که دنبال چی بودیم و چی میخواستیم و برای اون بودن ها دنبال چه چیزهایی بودیم و اون احساس هایی رو که بی تردید و بی هیچ احساسی در کناره ها و در کنار خودمون اوردیم بی مثل و بی مثال و بی هم اورد و بی خواستگاهی بودن اون بی تردید به جایی فکر میکرد و اندیشه میکرد اندیشه هایی که دیگه هیچ نگاهی از متن رو به اون حالتی با اون صورتک های خطی نمیشکوند اون دنبال چی بود که اونطوری به سطر نگاه میکرد و این به نظرش از اون مفهوم کلی اون جایگاه به نظر دور میرسید و فاقد نگاه بررسی و ارزشمند

به نظر میرسید من اون نکته ها رو دیدم بله در هیچ کجا و به نظر میرسید من به اون نگاه ها توجه کردم بله در همه جا ولی اون به نظر یک اتش فرو ریخته و فرو خورده بود و یا به نظر اون اتشی بود در سایه چشم هایی سیاهی که دنبال حسرت و مفهوم و معنایی زندگی میگشت که اون زندگی هایی که اومده بودن در تردید هایی و اومده بودن با زیبایی هایی و خوبی هایی و بی تردید میتونستن بی اما و اگر بی زشتی های فرو خورده و سرخورده و این میتونست مفهوم یک زندگی زیبا باشه

چطور همسریابی ها و انتخاب های زندگی هامون رو با ارزشتر کنیم

اون دوباره به سوال نگاه کرد چطور میتونست همسریابی ها و انتخاب هایی از زندگی هامون رو با ارزشتر کنیم در حالی که چطور میتونست به اون همه سوال در جلوی خودش نگاه کنه و لبخند بزنه وقتی شراره اتش هایی رو در جلوی خودش میدید که به نظر خاموش نشدنی و سرد نشدنی میرسید

اون همه اون احساس ها رو گفته بود که همه اونها بی معنی بودند

پاک کن بله پاک کن متن رو که پاک کن همه نمیشه پاکش کرد و این همه سیاهی رو داخل متن اوردی که معنی زندگی رو به سطر هایی گره بزنی که قیر اندود در قبار های بی مثال غم باشن و نمیتونن اون زیبایی رو در کلمه خودشون و اون بازتاب زیستی و بی دریق و مثال نزدنی کلمه منوط و مرتبط بکنن این اون چیزی بود که شما دنبالش بودی خیر این چیزی بود که دنبالش اومدی نه پس اینها رو چرا به خوبی هایی شما ممکنه مرتبط بکنی که کاملا بی مفهوم و بی ترس هستند و از اون گفته ها و از اون بی احساسی ها میتونن به دنبال چی باشن و به دنبال چی هستن و در نهایت چه احساس هایی هستند که میتونن ما رو به جایی رهنمون بکنن که ما میخواستیم و اون چه احساس و نهاد هایی هست که ما رو به چیزهایی که میخواییم رهنمون بکنن و این اون چیزی هست که ما رو ممکنه از هر جایی که هستیم و از هر کسی که داریم به خودمون منعطف بکنه و در خلاف اون انتظار ما رو در جایی از زندگی هایی قرار بدن که کاملا بی تردید بی مفهوم و فاقد ارزش و غنای و بررسی و گفتگویی برای زندگی هایی هستند و چه خوبه که بیاییم این خوبی ها رو بی دریق و مثال نزدنی از خودمون دور بدونیم و از خودمون بپرسیم چی میخواییم و چه احساس هایی داریم و چه بهتر از همه اون نکته ها به خوبی به ویژگی های زیبا شناسی خودمون نگاه کنیم و بی تردید در کنار هم باشیم بی ترس هایی که بی ارزش هستند برای هر نگاه معنا داری .

...

سلام . من کیمانا هستم . یکی از نویسندگان هددبر . شما میتونید در هددبر اگهی همسریابی و تبلیغاتی بدید یا به عنوان نویسنده در هددبر نگارش کنید و از ویژگی های اون بهره مند بشید و یا میتونید با هر کدوم از نویسندگان هددبر اشنا و دوست و یا حتی ازدواج کنید.برای نویسندگی در هددبر جدای ویژگی ازدواج . دیده شدن نوشته ها جایزه هزار دلاری و یا فرصت نشر اگهی رایگان در هددبر. هم در نظر گرفته شده
لینک اگهی به هددبربرای مشاهده اینجا (.کلیک کنید)
لینک ثبت نام نویسندگانبرای مشاهده اینجا (.کلیک کنید)

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ثبت اگهی تبلیغاتی هددبر

سایت همسریابی ازدواج اسان و زندگی آسان با هددبر

مطالب سایت هددبر نوشته شده توسط کاربران شما میتوانید هر مطلبی دوست دارید برای هددبر بنویسید بدون تغییر مطلب منتشر خواهد شد


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

>>> سایت همسریابی هوددبر

سایت هدبر

قدرت گرفته از فضای هاستینگ و طراحی سایت حجرات

تحت نظارت مثباتپلیس بررسی و نظارت فضای وب

مسبات پلیس mesbatpolic.sbs

همسریابی هددبر
ثبت اگهی
ازدواج آسان با هددبر
......
error: کپی کردن ممنوعه